Tyckt
Ankan-intro

Det blir många ankbilder, så det får bli en särskild innehållsida här. Håll till godo!
2010-01-17: La donna è mobile
2009-01-17: TREÅRSPOFFAN
2008-01-17: TVÅÅRS-ANKAN
2007-10-13: A som Anka och A-höfter
2007-03-28: ANKNYTT
2007-01-17: ETTÅRS-ANKAN
2006-12-17: GOLDEN WITCH, 11 MÅNADER
2006-11-17: ANKAN, 10 MÅNADER
2006-10-29: NÄBBANKA, 9,5 MÅNADER
2006-10-14: ÄLSKADE TOKANKA, 9 MÅNADER
2006-09-17: 8-MÅNADERSPUCKOT
2006-08-17: 7-MÅNADERSANKAN
2006-07-21: HALVÅRSANKAN
2006-06-18: SOMMARLOVSANKAN
2006-06-06: NATIONALDAGSANKAN
2006-05-19: 4-MÅNADERS-ANKAN
2006-05-07: KAPTEN ANKA
2006-04-30: SÄNG-ANKAN
2006-04-25: KAMP-ANKAN
2006-04-23: OJ-ANKAN
2006-04-19: KOMPISANKAN
2006-04-12: GLASSANKAN
2006-04-01: CHAMPINJONANKAN
2006-03-30: SKOGSANKAN
2006-03-29: ANKBRORSAN
2006-03-26: GRISANKAN
2006-03-23: SCHNAUZERLEKANKAN
2006-03-21: LADANANKAN
2006-03-20: JOBBANKAN
2006-03-19: EXPERIMENTANKAN
2006-03-18: JÄLLAANKAN
2006-03-17: HEMMAANKAN
2006-03-15: VAKTANKAN II dag 55
2006-03-11: ÄLGJÄGARANKAN vecka 8
2006-03-11: MODELL-ANKAN dag 54
2006-03-11: VAKT-ANKAN vecka 7
2006-03-07: SITT FINT-ANKAN dag 48
2006-03-05: VALPVINTERSPECIAL dag 47
2006-03-05: JÄGAR-ANKAN dag 47
2006-03-02: TRIMMAR-ANKAN dag 44
2006-03-01: SNÖPÅNOSENANKAN dag 43
2006-02-28: GULDANKAN dag 40/41
2006-02-21: UTOMHUSANKAN dag 37
2006-02-21: FEMVECKORSANKAN dag 35
2006-02-19: VALPSPECIAL dag 31 och 32
2006-02-15: FILIFJANKAN dag 29
2006-02-14: ANK-LEK dag 27-28
2006-02-11: HIT, MATEN! dag 25
2006-02-10: LEJONANKAN, dag 24
2006-02-06: ANKA och Ankmamma, dag 20
2006-02-05: ANKAN, dag 18 och 19
2006-02-04: ANKAN, blandade bilder

Ankan-intro