Bilder

Vecka 47-49 2006
Samt och somt

<<   Till Spånga-index   >>

Lite blandat från från Spånga: Våra pilgiftsgrodor lägger sina ägg i vattenfyllda fickor i terrariet. Äggen plockas försiktigt ut och läggs i petriskålar. Vartefter utvecklingen går framåt flyttas de till större burkar.

Här har bakbenen utvecklats.

Och sen är det frambenens tur. Nu måste en landdel läggas in i petboxen, så att den lilla grodan kan klättra upp när lungorna utvecklats tillräckligt. Färgerna börjar framträda också. Så snart de börjar sitta på sin landdel flyttas de in i ett större terrarium för att slutligen flytta in i det stora pilgiftsterrariet.

En rosenskalbagge. Vacker. Larverna är tjocka, vita och ser rätt obehagliga ut. Men smakar gott, tycker många av reptilerna.

Genomgång av ödlor i terrarierummet.

Skrivning i Viktoriasalen. (Fotograferat tvärs genom rutorna från Linnésalen)

Vår nya roslagsbagge Grim.

Alltid är det något som måste åtgärdas. Här läggs dräneringsrör utanför fågelavdelningen.

Den varma början på vintern vänder lite upp och ner på naturen. Korphonon börjar intressera sig för holken.

Det är dags för korparnas avmaskningskur mot gapmask. Det görs i två omgånger om året - en gång på föräldrarna och sen i vår på dem igen och på de ungar de har då, strax innan det är dags att transportera upp dem till Järvzoo för där de släpps fria.

För att underlätta infångandet stängs en del av voljären av. Sen måste hannen fångas först - han anfaller annars.

Avmaskningsmedlet sondas in i krävan. Ett skedskaft hjälper till att få upp den starka näbben.

Sonden förs in på korpens högra sida av halsen, ner i krävan.

Det är en sån liten mängd medicin att sonden sen måste eftersköljas med lite vanligt vatten. 5 dagar i rad upprepas detta. Fast korparna är vana, så det är aldrig några problem.

Katten Nilen sitter och begrundar tillvaron. Favoritplats är annars grisen Gorms nattbox... där gosar hon in sig i halmen och sover bort den mörka årstiden. De är väldigt tjocka, våra katter..........

Och så Kalle, då. Taggmössens burtak under värmelampan är hans absoluta favoritplats.

<<   Till Spånga-index   >>